Hälytystoiminta

Sammutustehtävät

Tyypillisin, sekä se perinteisin hälytystehtävä palokunnalla on tulipalon sammutus. Rakennuspalot, sekä maastopalot ovat tyypillisimpiä sammutustehtäviä.

Rakennuspaloihin lähdetään sammutusautolla, joka on miehitetty vähintään yhdellä savusukellusparilla, yksikönjohtajalla ja savusukellusvalvojana toimivalla konemiehellä (kuljettaja).
Sammutusauton lisäksi sammutustehtäviin meiltä lähtee säiliöauto, jossa on 11 000 litraa vettä säiliössä.


Savusukellus

Savusukellusta palokunnassamme suorittavat kurssin käyneet, terveet lääkärintarkastuksen käyneet, kuntotestin läpäisseet, sekä riittävän harjoittelun suorittaneet henkilöt, jotka nimetään vuosittain savusukeltajiksi.

Savusukellus on fyysisesti raskasta ja vaatii kovaa kuntoa savusukellusta suorittavalta.

Savusukellus on paineilmahengityslaitteiden ja asianmukaisten suojavarusteiden avulla tehtävää sammutus- ja pelastustyötä, joka edellyttää tunkeutumista rajattuun sisätilaan, jossa on savukaasuja. Palavan rakennuksen katolla tapahtuva työskentely paineilmahengityslaitetta käyttäen rinnastetaan savusukellukseen.

Savusukellus suoritetaan pareittain ja vaatii aina turvaparin varmistamaan tilannetta palavan rakennuksen ulkopuolelle, sekä savusukellusvalvojan jonka tehtävänä on valvoa savusukellusaikaa, sekä kommunikoida savusukellusparin kanssa tarvittaessa. Savusukellusparin tehtävänä on yleensä ihmisen pelastaminen, jonka jälkeen tehtävänä on sammuttaa tulipalo, sekä raivata kohteessa tulipalossa syttyneet materiaalit. Yhdestä paineilmalaitteesta riittää ilmaa noin 25-30 minuutiksi tehtävän rasittavuudesta riippuen.


S

Pelastustehtävät

Muita pelastustehtäviä ovat mm. liikenneonnettomuudet, ihmisen pelastaminen korkealta/alhaalta köysityöskentelyä käyttäen.

Sammutusautostamme löytyy monipuolisesti kalustoa näiden tehtävien suorittamiseen ja aktiivisella harjoittelemisella pystymme pitämään osaamisemme ajantasaisena, sekä monipuolisena.Kiireettömät tehtävät

Jotkin hälytystehtävistä ovat hätäkeskuksessa arvioitu kiireettömiksi. Tälläisiä tehtäviä ovat mm. myrskyjen aiheuttamat vahingot, kuten kaatuneet puut, vesivahingot ja eläinten pelastaminen. Kiirettömiin tehtäviin palokunta ei saavu kohteeseen hälytysajona.