Koulutus

Pelastustoiminta vaatii erikoiskoulutuksen. Onnettomuustyypit tarvitsevat erikoiskalustoa, jonka käyttämiseen vaaditaan koulutusta. Viikkoharjoitukset, kurssit ja koulutuspäivät antavat pätevyyden ja osaamisen toimia esimerkiksi onnettomuustilanteissa ja sairauskohtauksen sattuessa.

Koulutus jakautuu perus- ja täydennyskoulutuksiin.

Peruskoulutusta ovat mm. (suluissa koulutuksen painopiste)

  • sammutustyökurssi (tulipalojen sammutustoiminta)
  • pintapelastus.JPGpalokuntien ensiapukurssi (potilaan loukkaantumistason määrittely ja ensiapu)
  • savusukelluskurssi (savusukellustehtävät)
  • pelastustyökurssi (liikenneonnettomuuksien pelastustoiminta)
  • öljyvahinkojen torjuntakurssi (sisävesistöjen ja maa-alueiden öljyvahinkojen torjunta)
  • vaarallisten aineiden kurssi (varastojen ja liikenteen vaarallisten aineiden torjunta)
  • ensivastekurssi (henkeä pelastavat ensitoimenpiteet sairauskohtauksissa ja tapaturmissa)
  • pintapelastuskurssi (veden varaan joutuneen pelastaminen veden pinnalta).

Palokunnan päällystökoulutusta ovat

  • yksikönjohtajakurssi (koulutustoiminta ja pelastusyksikön toimintojen johtaminen)
  • palokunnan päällikkökurssi (palokunnan perustoimintojen ylläpito)

Palokunnan hälytysosaston jäseneksi liittyneelle järjestetään perehdytyskoulutus oman palokunnan toimesta. Hänen toimiessaan hälytysosaston koulutuksessa hänestä käytetään nimitystä sammutusmiesharjoittelija.Koulutukseen voidaan ottaa vähintään 16 vuotta täyttänyt terve, henkiseltä ja ruumiilliselta kunnoltaan tehtävään sopiva henkilö.

Sammutustyökurssin hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä nuorempi sammutusmies.

Sammutustyökurssin ja savusukelluskurssin suorittaneesta käytetään nimitystä sammutusmies.

Miehistön peruskoulutuksen hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä vanhempi sammutusmies. Tällöin on oltava suoritettuina seuraavat kurssit: sammutustyökurssi, savusukelluskurssi, palokuntien ensiapukurssi ja pelastustyökurssi sekä lisäksi yksi seuraavista kursseista: ensivastekurssi, pintapelastuskurssi, vaarallisten aineiden kurssi, öljyvahingontorjuntakurssi tai palokuntien turvallisuusviestintäkurssi.

Yksikönjohtaja -koulutus valmentaa pelastusyksikön johtajana toimimiseen. Koulutusta järjestetään alueellisesti pelastusliittojen toimesta.

Sopimuspalokunnan päällikkö -koulutukseen hakeutuvalla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna kaikki ne sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavat aikaisemmat kurssit, jotka edellyttävät pääsyä yksikönjohtajakurssille. Koulutuksen järjestää Pelastusopisto tai Helsingin pelastuslaitoksen Pelastuskoulu. 

Näiden lisäksi on täydennyskoulutusta, kuten konemieskurssi, korkeanpaikan työskentelykurssi, jälkivahinkojen torjuntakurssi, hälytysajoneuvon kuljettajakurssi jne., joten kehittymisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.